Bateritë Hawker PerfectRail

Gama e baterive Hawker® PerfectRail™ siguron një nivel të lartë energjie dhe besueshmërie për të gjitha përdorimet në mjetet e transportit. Bateritë PerfectRail të prodhuara në përputhje me standardin DIN, janë përshtatur me pllaka pile tubolare, me përmbajtje të ulët antimoni dhe me pak nevojë mirëmbajtjeje, të miratuara për përdorim në mjetet hekurudhore. Lidhësit e baterisë sigurojnë zëvendësim të lehtë dhe pa probleme të baterisë.

Sistemi automatik i rimbushjes së ujit i baterive Hawker garanton që bateritë të kenë nevojë të pakët mirëmbajtjeje, ndërkohë që lidhësit fleksibël me seksion tërthor të përshtatur mundësojnë që bateritë të mbartin rryma të larta. Pilat dhe bateritë janë homologuar nga shumë shoqëri evropiane të hekurudhave.

Na gjeni në Google Map