Bateritë Hawker Perfect Plus

Specifikimet
  • Kapacitet i rritur në dimensionet e njejta.
  • Kohë e rritur operimi dhe dispozicion i baterisë.
  • Të përshtatura për kapacitetet dhe madhësitë Europiane në gamën DIN dhe BS
  • Bateriat ATEX të dizajnuara special për ambiente eksplozive
Shkarkimet

Bateritë traksionare Hawker Perfect Plus ofrojnë nivel të lart të energjisë dhe besueshmërisë për të gjitha llojet e operimeve industriale të pirunerëve, që nga përdorimet e thjeshta me kapacitet të ulët ngarkim shkarkimi e deri të operimet shumë ndërrimshe me kapacitet të lartë të punëve.

Bateriat Hawker Perfect Plus ofrojnë efikasitet më të lartë në shkarkim. Kjo është e mundur falë përdorimit të komponentëve të avancuar në konstruktimin e pllakave pozitive. Madhësia e pllakave është e optimizuar në përshtatje me volumin në dispozicion në kutiat e pilave si dhe procesi i mbushjes së pllakave pozitive është përmirësuar. Të gjitha këto përmirësime teknike kanë mundësuar rritje të kapaciteteve të piles ndërkohë duke ruajtur dimenzionet e njëjta të jashtme.

Të gjitha pilat e baterive Hawker Perfect Plus përdorin teknologjinë e fuqishme tubulare të ventiluar(PzS). Elektrodat pozitive janë pllaka tubulare të punuara nga metoda “diecast” dhe komponente të avancuara janë përdorur në prodhimin e tyre për të rritur efikasitetin. Pllakat negative janë të ngjitura në mënyrë të rrafshtë. Spearatori është i tipit mikroporozë. Kutia e pilës dhe kapaku janë krijuar nga impakti i lartë, polypropylenë rezistant ndaj temperaturës dhe janë të salduara çër të preventuar rrjedhjen elektrolite.

 

Bateriat e dizajnuara në mënyrë speciale Hawker Perfect Plus ATEX janë në dispozicion për ambiente eksploduese.

Na gjeni në Google Map