Mbushësit Modular Fiamm Lifetech dhe Life iQ

Specifikimet
  • Ndërtimi:dizajnim modular, montim në murë ose qëndrim i lirë, monitor TFT.
  • Mbushja:ekualizim, desulfurim, ri-mbushje, diagnostifikim me audio, kondicionim, rregullim temperature, shkycje pa ‘arc flash’.
  • Fleksibiliteti: multi-profil, multi tension, multi kapacitet.
  • Komunikimi(me USB, Ethernet, komunikim wireless përmes Wi-IQ).
  • Teknologji ”Green”  (konsumim i reduktuar i energjisë).
Shkarkimet

Rimbushësit ‘Fiamm Lifetech’ dhe ‘Life iQ Modular’ u lansuan si rezulat i suksesit të rimbushësve modular ‘LifeSpeed IQ 7kW’. Kërkimet në vijim dhe zhvillimi i moduleve 1kW dhe 3.5kW përmbushë kërkesat e tregut dhe standarded botërore.

Si rezultat i këtyre zhvillimeve, EnerSys ofron një gamë të gjerë produktesh elitare nga 1kW deri deri 2kW me efikasitet të lartë dhe performancën më të mirë në treg.

Na gjeni në Google Map