Bateritë Energia

Specifikimet
  • Konstrukti robus është bazuar në teknologjinë tubular me pllaka negative të rrafshta
  • Kutia dhe kapaku i pilave janë ndërtuar nga polipropileni rezistent në temperature të larta dhe janë të mbyllura mes veti për mos lejuar rrjedhjen.
  • Sistem automatic opcional i mbushjes me ujë që të reduktojë kohën e rimbushjes.
  • Pilat ENERGIA janë conform dimenzioneve të series L (stadardi DIN)
Shkarkimet

Bateritë traksionare ENERGIA janë dizajnuar për të gjitha aplikimet në punë të lehtë dhe normale, duke ofruar kualitet të lartë dhe performanca kosto-efektive.

Bateritë janë Plumb-Acid, me madhësi të standardit DIN. Konstrukti i forte është i bazuar në teknologjinë tubularë me pllaka negative të rrafshta. Separatori(ndarësi) është mikro-poroz. Kutiat dhe kapaku i pilave janë punuar nga polypropyleni rezistent ndaj temperaturave të larta dhe janë të mbyllura mes veti për ta evituar rrjedhjen e elektrolitit.

Po ashtu mund të sigurojmë system automatik për mbushjen me ujë që lejon që tubat dhe lidhjet të montohen në bateri.

Na gjeni në Google Map