Paisje per miniera

Miniera është një nga mjediset më delikate të punës dhe minatorët janë në dijeni për rëndësinë e paisjeve që ofrojnë siguri në raste kritike të funksionimit të punës së tyre. Minierat nëntokësore kërkojne mjete unike dhe me materialet e kualitetit premium dhe ekspertizën inxhinierike të shkëlqyer ne ofrojmë bateri që ofrojnë kapacitet efektv edhe gjatë tensionit dhe ngarkesës së madhe.

Produktet

Na gjeni në Google Map