Furnizim pandërprerë me energji elektrike ( UPS )

Ne e kuptojmë rëndësinë e besueshmerisë ndaj energjisë dhe nevojën për bateri që mund të veprojnë varësisht dhe në vazhdimësi me anë të ndërprerjeve të shumta të energjisë. Ne ofrojmë një gamë të besueshme dhe të sigurtë të dy llojeve të baterive të projektuara posaçërisht për kërkesat e larta të energjisë të sistemeve më të kërkuara UPS, nga qendrat kryesore të përpunimit të të dhënave. Ne posedojmë gamën më të gjerë të baterive në mbarë industrinë, për këtë arsye tek EnerSys do gjendet një bateri e prodhuar nga ne që do ti pëmbushë kërkesat e juaja specifike.

Produktet

Na gjeni në Google Map