Energjetika/Distribucioni

Në rrjetin elektrik, paisjet ndërprerëse nëpër nënstacione kanë rolin mbrojtës dhe kontrollues të energjisë në rast të punimeve mirëmbajtese. EnerSys prodhon një gamë të gjerë të baterive për këtë aplikim: VLA(stacionare plumb-acid), VRLA(plumb-acid të rregulluara me valvul) dhe NiCd(nikel dhe kadmium). Kompanitë që mirëmbajnë rrjetin elektrik si dhe prodhuesit industrial që përkrahin operimet e tyre mund të mbështeten tek bateritë tona industriale për performancë dhe besueshmëri të lartë.

Produktet

Na gjeni në Google Map